Oposiciones Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

Oposiciones Presencial/A Distancia, centro: MasterD

RECIBE MÁS INFORMACIÓN:

Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Las Oposiciones Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya son semipresenciales.

Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición
Estudios mínimos: GE/GSE/ FPI/ G.MEDIO o superior
"EL CENTRO NO ADMITE SOLICITUDES DE MENORES DE 18 NI MAYORES DE 50 AÑOS"


Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 €* al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur? Prepara les oposicions d’agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Treballa en allò que t’agrada amb la tranquil•litat de tenir una plaça fixa per a tota la vida. Fes-te agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Aquestes oposicions són perfectes per a tu. Aprova-les i treballaràs en allò que més t’agrada al mateix temps que gaudeixes dels avantatges de ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. A Master-D et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les oposicions d’agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya. Una feina fixa t’espera.
-Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
-Haver complert 18 anys i no superar els 65
-Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
-Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
-Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
-No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
-Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

Últimas oposiciones:

No te olvides de Compartir: