Oposicions de MOSSOS D’ESQUADRA

Oposiciones On-line, centro: MasterD

RECIBE MÁS INFORMACIÓN:

Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Vols ser mosso d’esquadra? Superar les oposicions a mosso d’esquadra suposa aconseguir un feina fixa amb una remuneració d'aproximadament 2.000 €* al mes.


Els requisits d'accés són mínims: Graduat escolar i tenir de 18 a 35 anys


Estàs pensant de presentar-te a les oposicions de mosso? Et donem uns quants motius per fer-ho:


Han tingut lloc canvis importants pel que fa als requisits físics per aconseguir una plaça com a mosso d’esquadra. Ara només s’exigeix una alçada mínima d’1,65 metres per als homes i d’1,60 per a les dones. A més, en les proves físiques s’han suprimit els exercicis de flexió de braços i de tracció general. Aquesta és l’oportunitat que esperaves per aconseguir una plaça de mosso d’esquadra.


Informa’t ja com aconseguir un lloc de mosso d'esquadra en la propera convocatòria!


*Font: http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Retribucions/2010/juny%202010%20-%20contenci%C3%B3/Arxius/Mossos.pdf

- Tenir la nacionalitat espanyola.
- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, formació professional de primer grau, equivalent o superior. Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR
- Tenir 18 anys i no haver complert els 35.
- Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
- No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
- No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública, ni haver estat condemnat per delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació si s'acredita el corresponent document oficial.
- Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
- Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

No te olvides de Compartir: